top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • LinkedIn

„Člověk je zapomenut pouze tehdy, když je zapomenuto jeho jméno“ (Talmud)

Stolpersteine, kameny zmizelých, doslovně „kameny, o které je třeba klopýtnout“, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem velké 15×15 cm, vsazené do chodníku před domy obětí nacistického režimu.

V roce 2022 nastartoval SPOLEK PRO ROZVOJ KULTURY V MILEVSKU záměr umístit tyto pamětní kameny také v našem městě, abychom připomněli i milevské oběti holokaustu a případně i oběti ostatní. Jedná téměř o 100 osob, a proto jsme přípravu a umístění kamenů rozdělili do etap. V roce 2023 byla umístěna první skupina 20 kamenů.

Podporu projektu vyjádřilo vedení města, Milevské muzeum a Městská knihovna v Milevsku. Hlavní roli ale hraje studentský tým Gymnázia Milevsko, který postupně připravuje všechny potřebné podklady. Mediálním partnerem je vydavatelství Jihočeské týdeníky.

 

Vše stavíme na podpoře veřejnosti, tedy na příspěvcích na pořízení kamenů od jednotlivců, institucí či firem.

Věříme, že se nám společně povede i v Milevsku důstojně připomenut osud našich spoluobčanů, našich sousedů.

Partneři projektu: 

Podívejte se na realizované kameny jednotlivých lidí z Milevska a okolí

bottom of page