top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • LinkedIn

LIDÉ A JEJICH KAMENY

Sokolovská 392

GUSTAV KLEIN (1901-1943)

REGINA KLEINOVÁ rozená RECHTOVÁ (1906-1943)

BLANKA KLEINOVÁ (1931-1943)

Sokolovská 192

VILÉM KATZ (1902-1943)

OLGA KATZOVÁ rozená STEINDLEROVÁ (1903-1943)

KAREL KATZ (1934-1943)

JOSEF KATZ (1935-1943)

Riegrova 213

ZIKMUND WIENER (1886-1943)

BERTA WIENEROVÁ rozená KATZOVÁ (1892-1943)

ZDENĚK WIENER (1922-1945)

HANUŠ WIENER (1924-1945)

Štěpána Dvořáka 617

JIŘÍ KOHN (1881-1944)

EMILIE KOHNOVÁ rozená BRASCHOVÁ (1886-1944)

OTTO KOHN (1917-1942)

Náměstí E. Beneše 125

JUDR. JAN POLLAK (1910-1944)

 

Masarykova 378

MUDR. VILÉM ROUBÍČEK (1905-1943)

FRANTIŠKA ROUBÍČKOVÁ rozená HOFFMANOVÁ (1911-1943)

PAVEL ROUBÍČEK (1937-1943)

FRANTIŠEK ŠIMEČEK (1902-1943)

OTÝLIE ŠIMEČKOVÁ rozená REZKOVÁ (1907-1943)

Na začátku listopadu 2023 bylo kameny připomenuto prvních 20 obětí:

Slavnostnímu aktu 2. listopadu 2023, který zahájil předseda Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku Mgr. Martin Třeštík, byli přítomni vzácní hosté: Roni Abramson (zástupkyně vedoucí diplomatické mise – Velvyslanectví státu Izrael v ČR), Robert Řehák (zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání – Ministerstvo zahraničních věcí ČR), David Maxa (rabín v Praze, Liberci a Děčíně), Ing. Ivan Radosta (starosta města Milevsko) a studenti milevského gymnázia, kteří měli lví podíl při zjišťování všech dostupných informací o životě obětí holocaustu.

 

Na každém zastavení studenti přítomné seznámili s osudem „zmizelých“, jejich životem i kde byli zavražděni. Na závěr vždy zazněla modlitba v podání rabína Davida Maxy. Celá akce byla ukončena v milevské knihovně dalšími referáty studentů, zdravicí paní Anity Wiener Pollak a přednáškou ředitele milevského muzea pana Vladimíra Šindeláře o židovském osídlení Milevska. Celým večerem přítomné hudbou provázelo písecké sdružení Fautores Flautae vedené Václavem Holubem.

bottom of page